FISKEN 18+
120.000,-
Værested og Fritidsjobformidling, 
Dybbølsgade 61, 1721 København V

Medusa – et liv uden vold
28.900,-

Red Barnet
15.000,-

Hjælpeskolernes fritidshjem v/ Engskolen Klub 700
17.000,-