Arven fra Novo

Henrik Lyngbye Pedersen stiftede Den sociale fond i 2011, men engagementet i udsatte børn og unges vilkår startede mange år tidligere.

Henrik Lyngbye Pedersen er barnebarn af Thorvald Pedersen der var med til at grundlægge medicinalvirksomheden Novo i 1925. Henriks far Hans Otto Lyngbye Pedersen var underdirektør i Novo, men for Henrik var det tydeligt at arbejdslivet skulle gå i en anden retning; han fravalgte handelsuddannelsen og uddannede sig i stedet til socialpædagog.

Gennem sit arbejde på institutioner for børn og unge har han fået en stor erfaring med vilkårene for børn der vokser op uden voksennærvær, tryghed og tillid. Henrik Lyngbye Pedersen besluttede derfor at sætte en del af Novo-arven af til at stifte en social fond for at kunne forbedre de sociale forhold for børn og unge.  En beslutning der ifølge Henrik Lyngbye Pedersen er helt i tråd med hans fars og bedstefars samfundsindstilling og værdier. Pengene stammer fra Novo, og med pengene følger en stærk tradition for at tage socialt ansvar.

“Det har altid været vigtigt for mig at kunne give noget tilbage. For mig kom arven fra Novo ikke kun i form af penge, men også i form af en tradition for at tage socialt ansvar.”
– Henrik Lyngbye Pedersen, stifter og formand