Det Olske Orkester
16.500,-
Støtte til teaterforestilling for udsatte børn og unge.

Cevea
50.000,-
Støtte til ulighedens danmarkskort 2013

Ungedommens røde kors
130.000,-
Støtte til ferielejr for børn af indsatte