Projekt Next Story
225.000,-
mynewstory.dk

Ungdommens røde kors
50.000,-

Danske kvindesamfunds krisecenter
50.000,-

Enkeltansøgninger:
Samlet uddelt 17.020,-