Tea_Bengtsson
Tea Torbenfeldt Bengtsson er ph.d. i sociologi og ansat som seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hun forsker i børn og unges hverdagsliv og deres møde med det sociale system. Hendes nuværende forskning har fokus på unges egen forståelse af risikoadfærd, samt hvordan sagsbehandlere træffer beslutninger i børne- og ungesager. Hendes ph.d. ”Youth behind bars” omhandler unge anbragt på sikrede institutioner og deres hverdagsliv. Hun har tidligere været ansat som adjunkt på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.
”Vi vælger ikke selv vores forældre eller familie, og selvom Danmark har et veludbygget socialt velfærdssystem, så er der alligevel børn og unge, som vokser op under meget vanskelige vilkår og uden de samme muligheder, som deres jævnaldrende kammerater. Med sit særlige fokus på at hjælpe børn og unge, der vokser op med forskellige sociale udfordringer, er Den Sociale Fond for Børn og Unge i Danmark med til sikre, at netop disse børn og unge får ekstra muligheder og oplevelser, de ellers ville være foruden. Samtidig er fonden via sin støtte til frivillige sociale projekter med til at støtte op om, at vi sammen har et ansvar for, at alle børn og unge får mulighed for en bedre fremtid.”