Tea_Bengtsson
Tea Torbenfeldt Bengtsson er ph.d. i sociologi og ansat som seniorforsker ved VIVE – det nationale analyse og forskningscenter for velfærd. Hendes forskning omhandler børn og unge i udsatte livssituationer og hun har skrevet ph.d. om unge anbragt på sikrede institutioner og deres hverdagsliv. Hendes nuværende forskning fokuserer på unges møde med retssystemet, når de er tiltalt for vold. Hun har tidligere været ansat som adjunkt på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet og er forfatter til en række danske og internationale udgivelser om udsatte børn og unge.