peteralbaek_03
”Peter Albæk er uddannet i Statskundskab ved Københavns Universitet fra 1992, har en fortid i Sundhedsministeriet og er til daglig partner i en kommunikationsvirksomhed. Sideløbende har Peter gennem 25 år engageret sig i bestyrelsesarbejde på børn- og ungeområdet med et særligt fokus på udsatte børn og unge. Eksempelvis i Børns Vilkår, hvor Peter fra 2000 til 2004 var næstformand og fra 2004 til 2014 formand. I dag er Peter formand i Joannahuset, et krisecenter for børn og unge, startet i august 2020. Siden 2015 har Peter været formand og i dag næstformand for Mentorbarn, der matcher mentorfamilier med anbragte børn og unge. Peter er tillige bestyrelsesmedlem i Arla Fonden.”