Fondens historie

Signe Ravn er sociolog, Ph.D. og seniorforsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hun arbejder med ungdomsforskning og rusmiddelforskning og har bl.a. en særlig interesse for marginaliseringsprocesser og udsatte unge. Privat bor Signe på Nørrebro i København.

”Som samfundet ser ud i dag – med et strømlinet uddannelsessystem og krav om at præstere på mange fronter samtidig – har de børn og unge, som ikke umiddelbart kan leve op til disse krav, sværere ved at ’passe ind’. Det er vigtigt at vi tilbyder disse børn og unge alternative arenaer, hvor de kan få såvel et frirum som støtte. Den Sociale Fond er en vigtig spiller i forhold til at understøtte sådanne alternative arenaer”.