Peter Albæk har siden 2004 været formand for Børns Vilkår hvor han særligt er involveret i organisationens børnepolitiske arbejde, netværk og løbende dialog med politikere, embedsmænd mv. Peter er uddannet scient. pol. fra Statskundskab i København fra 1992 og har arbejdet en række år i Sundhedsministeriet. I de sidste 13 år har han ved siden af sit engagement i børnesagen arbejdet som kommunikaitonsrådgiver i række forskellige virksomheder.

“Flertallet af danske børn og unge har aldrig haft det bedre. De trives i skolen, med kammeraterne, har det godt med deres forældre og udvikler sig personligt, socialt og fagligt. Men det står i skrærende kontrast til de 10 % af børn og især unge, der mistrives, er ensomme, ekskluderet fra fællessakabet og har masser af konflikter med forældrene. Polariseringen i børnegruppen er mærkbar og den truer tusindvis af børns dagligdag og udvikling. Det er der brug for at sætte spot på. Det kan fonden medvirke til.”

“Den politiske retorik over for unge, der er kommet på skæv kurs med kriminalitet, stoffer og vold handler mest om hård hanske, nul-tolerance og straf – også til deres forældre for at have svigtet deres ansvar. Det er helt skævt. De unge har brug for et reelt alternativ med nærvær, interesse, uddannelse og socialt netværk. Fonden kan medvirke til at støtte og synliggøre projekter, der anviser en holdbar vej for den gruppe af unge.”