henrik
Henrik Lyngbye Pedersen
Formand og stifter
Henrik Lyngbye Pedersen er uddannet socialpædagog og terapeut og har arbejdet i det sociale felt i mange år. Han er desuden forretningsmand med eget investeringsfirma hvor fokus er på sundhed og økologi. Han er gift med Susse Pedersen og bor sammen med 3 af deres i alt 5 sammenbragte børn på Christianshavn. Sammen har de stiftet firmaet kærlighed & kildevand, hvor de arbejder med terapi, samtale og rådgivning.
“Det er langt fra alle børn og unge der vokser op med forældre der viser deres kærlighed. Nogen gange kan vi i Den sociale fond for børn og unge, være med til at give dem lidt af det de savner.”

“Lad os bekæmpe den stigende tendens til vold blandt unge, ved at give dem muligheden for at vælge en anden vej.”  

susse
Dicte Susse Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Daglig leder
Susse Pedersen har som socialrådgiver og psykoterapeut i mange år arbejdet med voldsramte kvinder og deres børn, dels i Mødrehjælpen og dels i Dannerhuset. Udover arbejdet i fonden driver Susse terapi- og rådgivningsvirksomheden kærlighed & kildevand sammen med sin mand Henrik Lyngbye Pedersen. De bor sammen med 3 af deres i alt 5 sammenbragte børn på Christianshavn.
Der er stærkt brug for en fond som Den sociale fond for børn og unge i Danmark. Fonden er et relevant supplement til det sociale system som ikke har alle de ressourcer vi kunne tænke os.”
peteralbaek_03
Peter Albæk
Bestyrelsesmedlem, Medejer af Lead Agency
Peter Albæk har siden 2004 været formand for Børns Vilkår hvor han særligt er involveret i organisationens børnepolitiske arbejde, netværk og løbende dialog med politikere, embedsmænd mv. Peter er uddannet scient. pol. fra Statskundskab i København fra 1992 og har arbejdet en række år i Sundhedsministeriet. I de sidste 13 år har han ved siden af sit engagement i børnesagen arbejdet som kommunikaitonsrådgiver i række forskellige virksomheder.

“Flertallet af danske børn og unge har aldrig haft det bedre. De trives i skolen, med kammeraterne, har det godt med deres forældre og udvikler sig personligt, socialt og fagligt. Men det står i skrærende kontrast til de 10 % af børn og især unge, der mistrives, er ensomme, ekskluderet fra fællessakabet og har masser af konflikter med forældrene. Polariseringen i børnegruppen er mærkbar og den truer tusindvis af børns dagligdag og udvikling. Det er der brug for at sætte spot på. Det kan fonden medvirke til.”

“Den politiske retorik over for unge, der er kommet på skæv kurs med kriminalitet, stoffer og vold handler mest om hård hanske, nul-tolerance og straf – også til deres forældre for at have svigtet deres ansvar. Det er helt skævt. De unge har brug for et reelt alternativ med nærvær, interesse, uddannelse og socialt netværk. Fonden kan medvirke til at støtte og synliggøre projekter, der anviser en holdbar vej for den gruppe af unge.”

MPW
Mette Porskær Winther
Bestyrelsesmedlem, Advokat (Kromann Reumert)
Mette Porskær Winther ville engang have været socialrådgiver, men endte med at vælge juraen. Hun er advokat og partner hos Kromann Reumert, hvor hun er leder af forretningsområdet Private Clients, der bl.a. beskæftiger sig med fondsret. Mette har derfor stor erfaring med tilrettelæggelse af arbejdet i en fond.

Mette sidder også selv i bestyrelsen for flere andre almen velgørende fonde, hvoraf nogle også har et rent socialt sigte, herunder rettet mod børn og unge. Hun er derfor bekendt med det aktuelle socialpolitiske klima og de aktuelle sociale udfordringer.

“På det sociale område bliver behovet for “endnu en fond”, desværre nok aldrig udtømt, og det er derfor væsentlig, at vi – udover at yde tiltrængt konkret støtte – forhåbentligt også kan medvirke til, at der på forskellig måde sættes og fastholdes et fokus på den sociale omsorg for børn og unge”
Tea_Bengtsson
Tea Torbenfeldt Bengtsson
Bestyrelsesmedlem
Tea Torbenfeldt Bengtsson er ph.d. i sociologi og ansat som seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hun forsker i børn og unges hverdagsliv og deres møde med det sociale system. Hendes nuværende forskning har fokus på unges egen forståelse af risikoadfærd, samt hvordan sagsbehandlere træffer beslutninger i børne- og ungesager. Hendes ph.d. ”Youth behind bars” omhandler unge anbragt på sikrede institutioner og deres hverdagsliv. Hun har tidligere været ansat som adjunkt på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.
”Vi vælger ikke selv vores forældre eller familie, og selvom Danmark har et veludbygget socialt velfærdssystem, så er der alligevel børn og unge, som vokser op under meget vanskelige vilkår og uden de samme muligheder, som deres jævnaldrende kammerater. Med sit særlige fokus på at hjælpe børn og unge, der vokser op med forskellige sociale udfordringer, er Den Sociale Fond for Børn og Unge i Danmark med til sikre, at netop disse børn og unge får ekstra muligheder og oplevelser, de ellers ville være foruden. Samtidig er fonden via sin støtte til frivillige sociale projekter med til at støtte op om, at vi sammen har et ansvar for, at alle børn og unge får mulighed for en bedre fremtid.”