Velkommen til Den sociale fond for børn og unges ansøgningssytem

Ansøgningsskema til projekter

Udfyld dette ansøgningsskema, hvis du søger støtte til:
 • Forskning indenfor det sociale område for børn og unge under 25 år i henhold til fondens fundats.

  START   

Inden du starter

Følgende dokumenter skal være klar som selvstændige filer, inden skemaet udfyldes:

 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • CV
 • Eventuelt andet relevant materiale
 • Billed-og lydmateriale kan vedhæftes ansøgningen, hvis ikke filen overskrider de tilladte 20MB.

Ansøgningsskema til forskningsprojekter

Udfyld dette ansøgningsskema, hvis du søger støtte til:
 • Forskning indenfor det sociale område for børn og unge under 25 år i henhold til fondens fundats.

  START   

Inden du starter

Følgende dokumenter skal være klar som selvstændige filer, inden skemaet udfyldes:

 • Se projekt forskning hos TRYG fonden SP2801hp

Ansøgningsskema til enkeltpersoner

Udfyld dette ansøgningsskema, hvis du søger støtte til:
 • Forskning indenfor det sociale område for børn og unge under 25 år i henhold til fondens fundats.

  START   

Inden du starter

Følgende dokumenter skal være klar som selvstændige filer, inden skemaet udfyldes:

 • Hvad du søger penge til
 • Beløbets størrelse
 • Dit seneste skattekort
 • Eventuelt andet relevant materiale
 • Din beskrivelse må maksimalt fylde 2 side.