Velkommen til Den sociale fond for børn og unges ansøgningssytem

Genrel information
 • Den sociale fond for børn og unge støtter projekter der direkte eller indirekte (fx ved forskning) forbedrer sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år.
 • Ansøgninger skal sendes elektronisk.
 • Ansøgninger sendt med posten, vil ikke komme i betragtning.
 • Vær opmærksom på vores 2 årlige deadlines: 1. april og 1. oktober. Ansøgninger bliver gennemgået senest 2 måneder efter disse deadlines. Alle ansøgninger får herefter svar.
 • Vi har ikke et standardansøgningsskema, så sørg for at din ansøgning nøje følger retningslinierne for projektansøgning.
 • Fonden uddeler ikke legater til julehjælp
 

Ansøgningsskema til projekter

Udfyld dette ansøgningsskema, hvis du søger støtte til:
 • Forskning indenfor det sociale område for børn og unge under 25 år i henhold til fondens fundats.
  START   
Inden du starter
Følgende dokumenter skal være klar som selvstændige filer, inden skemaet udfyldes:
 • Projektbeskrivelse
 • Budget
 • CV
 • Eventuelt andet relevant materiale
 • Billed-og lydmateriale kan vedhæftes ansøgningen, hvis ikke filen overskrider de tilladte 20MB.

Ansøgningsskema til forskningsprojekter

Udfyld dette ansøgningsskema, hvis du søger støtte til:
 • Forskning indenfor det sociale område for børn og unge under 25 år i henhold til fondens fundats.
  START   
Inden du starter
Følgende dokumenter skal være klar som selvstændige filer, inden skemaet udfyldes:
 • Se projekt forskning hos TRYG fonden SP2801hp

Ansøgningsskema til enkeltpersoner

Udfyld dette ansøgningsskema, hvis du søger støtte til:
 • Forskning indenfor det sociale område for børn og unge under 25 år i henhold til fondens fundats.
  START   
Inden du starter
Følgende dokumenter skal være klar som selvstændige filer, inden skemaet udfyldes:
 • Hvad du søger penge til
 • Beløbets størrelse
 • Dit seneste skattekort
 • Eventuelt andet relevant materiale
 • Din beskrivelse må maksimalt fylde 2 side.